Udviklingspsykologisk Terapi - Psykodynamisk Psykoterapi

Den NeuroAffektive Lederudviklingsmetode er naturligvis ikke den eneste vej til videreudvikling af ledelsesrelaterede analytiske eller empatiske evner. Traditionel psykodynamisk psykoterapi er ligeledes en mulighed, som mange ledere vil opleve som en solid ramme at kunne udvikle sig i.

Psykodynamisk psykoterapi fokuserer også på at øge din selvindsigt og -kontakt, som regel dog uden direkte sigte på dine professionelle relationer. Den fokuserer særligt på at hjælpe dig til at forstå betydningerne af dine tidligere relationer til forældre, søskende og andre, du har haft en relation til igennem din opvækst. Relationer der i høj grad har påvirket den voksne personlighed, som du idag har.

NeuroAffektiv Lederudvikling integrerer relevante metoder og færdigheder fra udviklingspsykologien med organisationspsykologiske metoder, så ledere og ledergrupper hjælpes til at integrere deres ledelse i deres personlighed. Målet er at du/I selv og andre tydeligere oplever integritet i det lederskab de følger.

Forskellen på terapi og NeuroAffektiv Lederudvikling er kort beskrevet, at der er udviklingspsykologiske elementer indlejret i NeuroAffektiv Lederudvikling, hvor der ikke nødvendigvis er faglig lederudvikling indlejret i terapi i almindelighed.