Strategi

Institut for Analytisk Ledelse assisterer i strategiske udviklingsprocesser med relationel indsigt og fremsynethed.

Vi bidrager ved at hjælpe vore klienter til at udvikle visioner som kan samle hele organisationen i kraftfuld samhørighed. Hvor strategi bliver til realitet fordi alle kan mærke strategiens inspirerende passion i sig selv. Strategiens realisering hviler på de indre oplevelser den vækker i organisationens individer og grupper.

Resultatskabende ideer omsættes netop til resultater af mennesker, der i deres personlige indre helst skal opleve strategiens meningsfuldhed, så den er koblet til de personlige ressourcer, der motiverer refleksion, kreativitet og samarbejde frem mod målene.


Relationelt afhængige processer

Institut for Analytisk Ledelse bidrager med relationel rådgivning i udviklings- og læringsprocesser.

Udvikling og læring foregår i relationer, der er stemnings- og følelsesmæssigt unikke, ligesom ethvert relationelt netværk har sin egen indre logik. Det organisatoriske fællesskab bærer disse elementer i sin kultur og historie. Størrelser som læring og udvikling skal forsøges indlejret i på nyskabende meningsdannende og -givende måder.