Orienteringsforedrag

Vi afholder orienteringsforedrag om følgende temaer:

1. Den NeuroAffektive lederudviklingsmetode - processer og muligheder.

2. Betydningen af De Ubevidste Områder af vores Psyke, Selvbeskyttelsesstrategier og
Personlighedsstruktur i ledelse og organisatoriske samarbejdsprocesser

3. Psykopater i Arbejdslivet. Hvem er de, hvordan fungerer de og hvordan kan vi forholde os frugtbart til de udfordringer de skaber?

4. Endeligt udformer vi i det omfang det er os muligt gerne foredrag om temaer, som vore klienter er optagne af at få belyst i en NeuroAffektiv Ledelsesoptik.