Organisationsudvikling - på arbejde under overfladen...

Gruppedynamikker er de relationelle kræfter, der styrer de menneskelige samspil, som er udgør det organisatoriske liv. Mange af disse dynamikker er ubevidste. Derfor er det betydningsfuldt at ledere øve evnen til at blive bevidst om dem, så de kan bidrage til, at organisationen som helhed udvikler evnen til selverkendelse, og de hermed følgende muligheder for at holde kursen, og rette op, når noget i relationel forstand kommer på afveje.

Dev Patnaik fra Stanford Business School har i bogen "Wired to Care" meget præcist beskrevet hvorfor sådanne organisationer klarer sig bedre end andre hvad overskud, vækst, rekruttering, kunde- og medarbejderloyalitet, omstillingsevne og kreativitet angår.

Når en organisation begynder at forstå sine egne, ubevidste gruppedynamikker bedre, får den samtidig mulighed for at træffe bevidste beslutninger, der kan bryde med de mindre hensigtsmæssige gruppedynamikker. Evnen til som leder at kunne opfange, analysere og kommunikere om forudsætter et vist mål af empati. Betydningen af empati bliver måske lettest at erkende, når man stiller sig selv spørgsmålet "Hvor i en organisation er empati ikke af betydning?".

En organisations værdi opgøres ofte i, hvilke resultater den formår at levere idag, og hvad man forventer at den fremover vil kunne levere. Altså ud fra dens vækstpotentiale. De færreste organisationer kalkulerer med en organisations relationelle vækstpotentialer, selvom det dybest set er disse, der skal skabe resultaterne.

Relationelle vækstpotentialer er indtil videre en uopdaget ressource i de fleste organisationer. Mennesket er i stand til at udvikle sine empatiske evner - de evner der gør os i stand til at sætte os ind i, hvad andre føler og tænker. Det samme gælder grupper. Forøget organisatorisk empati skaber evnen til at udvikle og omstille sig selv samt sine produkter og services hurtigere og mere bæredygtigt. Og den fastholder i højere grad medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder fordi empati styrker den tilknytning som loyalitet bæres af.

Om "Rationelle" Beslutninger

Neurologen, Professor Antonio Damasio påviste med sin skelsætte bog, 'Descartes Error' i 1994 at fundamentet for sund dømmekraft er god kontakt til vores eget og andres følelsesliv. Hidtil have man antaget, at følelser forstyrrede rationelle beslutninger. Nu viste det sig at de er uundværlige i sunde beslutningsprocesser. Derfor er den følelsesmæssige kontakt til vores eget og andres følelsesliv er i sidste ende afgørende for kvaliteten af de produkter og services en organisation er i stand til at levere.