Hvem er vi...

Vi er professionelle der motiveres af at hjælpe ledere med at udfolde deres lederpotentialer.

Målet med Institut for Analytisk Ledelse er enkelt: at tilbyde lederudvikling, der udvikler lederes relationelle intelligens - lederudvikling der kan mærkes i samarbejdsrelationerne og ses på bundlinjen.

Vi arbejder løbende på at udvikle vore egne relationelle kompetencer gennem videreuddannelse, supervision, egenterapi. Og ikke mindst via refleksioner over de daglige erfaringer vi gør os i arbejdet med vore klienter, samarbejdspartnere og hinanden internt.

 

AARHUS:

Anne-Christine Starbæk (cand. psych. aut. og HD) har en solid erfaring med udvikling af professionelle relationer og gruppedynamikker i organisationer fra bl.a. Bang & Olufsen, LEGO og Yuri Arcurs Photography, samt Region Midtjylland. Fra tidligere ledelsesopgaver har Anne-Christine hands-on erfaring med produktudvikling, branding, marketing og HR.

Anne-Christine forestår primært NeuroAffektive lederudviklingsforløb, såvel individuelle som gruppebaserede. Anne-Christine er desuden ansvarlig for vores Executive coaching/sparring med ledere og bestyrelsesmedlemmer.

 

Jacob Løbner (cand.jur., advokat og mediatoruddannet) har erfaring fra virksomheder som Bech-Bruun og Columbus IT.

Jacob er ansvarlig for mediationsforløb og -interventioner, og arbejder med komplekse mediationsprocesser.

 

Frank Lyngholm (cand.psych.aut, markedsføringsøkonom og 2-årig gruppedynamisk Organisations Psykologisk Uddannelse fra IGA-København) har erfaring fra mange års kliniske opgaver med personlighedsudvikling fra privat psykologpraksis, ledelseserfaring fra Højberg & Co., og med lederudviklingsopgaver fra Niels Holt ApS.

Frank er ansvarlig for NeuroAffektive lederudviklingsforløb, metodeudvikling og relationer til samarbejdspartnere, og er leder af Institut for Empatisk Ledelse. Frank forestår akutte interventioner i Jylland og på Fyn.

 

KØBENHAVN:

Klaus Harries (cand.psych.aut. og 2-årig gruppedynamisk Organisations Psykologisk Uddannelse fra IGA-København) er specialiseret i forandringsprocesser og arbejdet med motivation og engagement hos sig selv, teamet og organisationen når forandringer sker. Klaus har erfaring som ledelseskonsulent i videnstunge virksomheder som Oticon A/S og sundhedssektoren.

Klaus forestår primært Executive coaching og akutte interventioner på Sjælland.