Executive Focus

Som organisationens øverste ledelse kan man have gavn af et personligt, professionelt frirum; et individuelt afgrænset rum, hvor professionelle og personlige relationer, værdier, udfordringer og udviklingspotentialer kan udforskes og omsættes til nye personlige og organisatoriske landevindinger.

Vores bidrag består i at hjælpe dig med at finde dig til rette i en professionel reflektorisk relation, hvor svære overvejelser og beslutninger frit og uforpligtende kan undersøges og drøftes. At medvirke til at du får skabt dig et professionelt aflastende refleksionsrum, hvor du også kan puste ud og restituere. I det relationelle mellemrum mellem dig og konsulenten kan målet fx være, at der frigives fornyet energi og fremtidsforandrende ideer.

Overskriften i det vi tilbyder, kan beskrives som en forøgelse af evnen til ledelse med analytisk indsigt og empatisk indlevelse i såvel individer, grupper, organisation og omverden.