Refleksionsspørgsmål:

1. Hvorfor giver det mening for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter at samarbejde, og at arbejde sammen, om den lagte strategi?

2.Hvordan indsamler du/I som leder/ledergruppe primært oplysninger om jeres relationelle påvirkning af medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder, og omvendt?

3. Hvilke relationelle informationskanaler mener du/I, at ville være godt tjent med også at anvende, udover dem I bruger i dag?

4. Hvilke konkrete relationelle målsætninger har I til samarbejdsrelationer, herunder psykisk trivsel, omgangstone, konfliktforebyggelse og -håndtering?

5. Hvori oplever I at jeres primære relationelle udfordringer og muligheder består?

6. Har I beskrevet hvad der karakteriserer jeres organisations kultur, og formidles dette til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere på meningsfulde måder, der understøtter jeres strategi?

7. Hvilke mål har I for anvendelsen af jeres relationelle ressourcer, og hvordan arbejder I på at udvikle dem?

8. Har I opstillet personlige relationelle arbejdspunkter og målsætninger for hver enkelt leder, ledergruppe og medarbejdere?

9. Hvordan prioriterer I efteruddannelse med fokus på betydningen af relationelle kvaliteter og kompetencer blandt medarbejdere og ledergruppe?

10. Hvor meget oplever I at kvaliteten af jeres relationelle evner som ledere og jeres organisationskultur påvirker jeres resultater, kunder og brand?

11. Hvor meget oplever I at jeres relationelle kvaliteter som ledere påvirker medarbejdertiltrækning, -loyalitet og -omsætning?

12. Beder I om feedback på hvordan jeres medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder oplever samarbejdet med jer? Og omsætter I i givet fald denne feedback til udviklingspunkter?

13. Hvor smidige og omstillingsparate oplever I at de forskellige medlemmer og grupper i jeres organisation er?