Analytisk Ledelse - Relationel intelligens på arbejde...

Vi sætter organisationers relationelle intelligens fokuseret på arbejde, så der skabes bedre resultater, der kan ses og mærkes.

Øget relationel indsigt og indlevelse giver mulighed for at styrke beslutnings- og samarbejdsprocesser fordi vi hermed lettere kan indsamle, analysere og anvende de informationer, der ligger under bevidsthedens umiddelbare overflade i professionelle sammenhænge.

Når ubevidst relationel information analyseres, og omsættes til meningsbærende mulighedsafdækning, øges mulighederne for at skabe professionelt relevante beslutninger, og samhørighedsoplevelser der kan motivere omsætning af disse i praksis.

Analytisk lederskab øger evnen til at kommunikere sine ideer, så de vækker professionelt relevante samhørighedsoplevelser, der motiverer iterative processer blandt organisationens samspillere: når vi oplever, at en strategi kommunikeres, så den genklinger af personlig meningsfuldhed i vores bevidsthed, forbinder vi den med større lethed til vore personlige ressourcer - de indre kilder til refleksion, kreativitet, motivation og samarbejde, som skaber resultater.

Vi udvikler ledere og bestyrelser til bedre at kunne omsætte forretningspotentialer til resultater ved at øge bevidstheden om de relationelle samspil, som organisationen udvirker resultater igennem.

De fleste af os har oplevet ledere og kollegiale fællesskaber, som vi havde svært ved at fungere i. Hvor kvaliteten af de relationelle samspil, , "kemien", forstyrrede os væsentligt i at yde vores bedste. Mange har oplevet det modsatte, og været begejstrede for ledere og kollegiale fællesskaber, som har inspireret til at yde det ekstra, som i sidste ende gør store forskelle. Processer, hvor bedre relationer skaber arbejdsglæde og bedre resultater, fordi de bliver gensidigt forstærkede.